KARTY PARKINGOWE

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Mościce” w Tarnowie informuje, że z dniem 02.05.2022 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 7 wchodzi w życie Regulamin określający zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, zostają wprowadzone 2 rodzaje identyfikatorów : stały i czasowy.

Stały dla mieszkańca danej nieruchomości będącego posiadaczem samochodu osobowego po okazaniu dowodu rejestracyjnego,

Czasowy dla mieszkańca danej nieruchomości nieposiadającego samochodu osobowego z możliwością parkowania w godzinach od 7:00-19:00, po spełnieniu wymogu zawartego w Regulaminie-”§1 pkt 4.

Przysługuje wyłącznie 1 identyfikator na lokal mieszkalny i wydawany jest w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Wniosek o wydanie identyfikatora mogą składać wyłącznie właściciele lub osoby posiadające pisemne upoważnienie właściciela. Można go składać osobiście w siedzibie Spółdzielni: Akacjowa 6, 33-101 Tarnów lub w formie elektronicznej, wysyłając na adres administracja@sm-moscice.pl                                                                                                                                  

Warunkiem wydania identyfikatora jest brak zaległości w opłatach za lokal mieszkalny.

Dotychczasowe identyfikatory tracą ważność z dniem 16.06.2022 r.

Regulamin.pdf

Załącznik nr 1-wzór identyfikatorów.pdf

załącznik nr 2 -wzór wniosku.pdf

WNIOSEK DO POBRANIA .pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio