Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce” w Tarnowie  zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia WZCz.pdf

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio