Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce” w Tarnowie

1.       Andrzej Sapa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.       Bogdan Sowa – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

3.       Szostak Sebastian – Sekretarz Rady Nadzorczej

4.       Kleszcz Wiesława

5.       Makowski Dariusz

6.       Nowak Wojciech

7.       Mamala Zbigniew  

8.       Piotrowska Zofia

9.       Wlazło Bogdan

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio