Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie ogłasza w dniu 19 marca 2024 r

o godz. 10.00 przetarg na wynajem:

lokalu użytkowego:  ul. Kasztanowa 1

pow. użytkowa:     82,15  m2

Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy ul. Akacjowej 6.

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 3000 zł.

WADIUM W KOWCIE 1000 ZŁ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓLDZIELNI

nr 32 1020 4955 0000 7602 0009 4284  do dnia 18.03.2024.

Decyduje data wypływu środków na konto Spółdzielni

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio