Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie ogłasza w dniu 16 sierpnia 2022 r o godz. 10.00 przetarg na wynajem:

lokalu użytkowego: Tarnów, ul. Akacjowa 3

pow. użytkowa:               84,00  m2

cena wywoławcza stawki czynszowej:   10 zł/ m2 netto 

Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy ul. Akacjowej 6.

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 3000 zł.

WADIUM W KOWCIE 1000 ZŁ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓLDZIELNI nr 32 1020 4955 0000 7602 0009 4284  do dnia 15.08.2022r.

Decyduje data wypływu środków na konto Spółdzielni

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – tel. 14 633 12 58.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio