Przetarg na wynajem lokalu mieszkaniowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  ogłasza w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy
ul. Akacjowej 6.

     Lokal mieszkalny:       Tarnów, ul. Wiejskiej 4/38

      pow. użytkowa:         34,70 m2

      cena wywoławcza:   15 zł m

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. eksploatację, CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, fundusz remontowy oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 4000 zł.

   WADIUM W KWOCIE 1000 zł

NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓLDZIELNI nr 32 1020 4955 0000 7602 0009 4284  do dnia 15.04.2024r.

Decyduje data wypływu środków na konto Spółdzielni

Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 10.04.2024 ( środa ) w godzinach od 11.00 do 12.00.

 Informacje pod tel. 14 633 12 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio