Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  ogłasza w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy ul. Akacjowej 6.

     Lokal mieszkalny:       Tarnów, ul. Bema 24/3

      pow. użytkowa:         17,20 m2

      cena wywoławcza:   20 zł m

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. eksploatację, CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, fundusz remontowy oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 3000 zł.

   WADIUM W KWOCIE 1000 zł

NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓLDZIELNI nr 32 1020 4955 0000 7602 0009 4284  do dnia 25.04.2022r.

Decyduje data wypływu środków na konto Spółdzielni

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – tel. 14 633 12 58.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio