Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  ogłasza w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 10.00 przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy
ul. Akacjowej 6.

     Lokal mieszkalny:       Tarnów, ul. Powstańców Warszawy 13/40

      pow. użytkowa:         44,40 m2

      cena wywoławcza:     15 zł m

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. eksploatację, CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, fundusz remontowy oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 4000 zł.

   WADIUM W KWOCIE 1000 zł NALEŻY WPŁACIĆ W DNIU PRZETARGU W BIURZE SM „MOŚCICE”.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – tel. 14 633 12 58.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio