PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  ogłasza w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego. Przetarg odbędzie się w biurze SM „Mościce” w Tarnowie przy
ul. Akacjowej 6.

     Lokal mieszkalny:       Tarnów, ul. Wiejskiej 4/38

      pow. użytkowa:         34,70 m2

      cena wywoławcza:   12 zł m

Najemca uiszcza odrębnie pozostałe opłaty tj. eksploatację, CO, CCW,  wodę i ścieki, wywóz nieczystości, fundusz remontowy oraz jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 4000 zł.

WADIUM W KWOCIE 1000 zł NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓŁDZIELNI

nr 32 1020 4955 0000 7602 0009 4284  do dnia 01.06.2020r.

Decyduje data wypływu środków na konto Spółdzielni

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – tel. 14 633 12 58.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio