PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie
OGŁASZA PRZETARG NA:
WYKONANIE I MONTAŻ DRZWI GARAŻOWYCH
Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr. Tel. 14 633 29 45.
Oferty prosimy składać do 24 lipca 2019 r.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio