PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  w Tarnowie

OGŁASZA PRZETARG NA:

–  malowanie klatek schodowych.

Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr. Tel. 14 633 29 45.

Oferty prosimy składać do 04.11. 2020 r. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio