PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  w Tarnowie

OGŁASZA PRZETARG NA:

 Izolacje fundamentów ( Kasztanowa 14).

Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr. Tel. 14 633 29 45.

Oferty prosimy składać do 15 lipca 2020 r. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio