Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce” w Tarnowie  przy ul. Akacjowej 6 ogłasza przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z zabudową położonej w Tarnowie przy ulicy Chemicznej  Nr działki 4/3 – Obr 208

  1. Powierzchnia działki – 0,2265 ha
  2. Cena wywoławcza 250 000 zł

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach do siedziby Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 w Tarnowie.

 – Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Akacjowa 6, do dnia 30 listopada 2020 r. godz. 15.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio