Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”  w Tarnowie

OGŁASZA PRZETARG NA:

–  remont chodników i dróg,

– roczny przegląd techniczny  budynków,

– termomodernizacja budynków.  

Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr. Tel. 14 633 29 45.

Oferty prosimy składać do 01.06.2022 r. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio