Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie
OGŁASZA PRZETARG NA:
– termomodernizację budynków
– dobudowę balkonów
– remont dróg.
Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr tel. 14 633 29 45.
Oferty prosimy składać do 22.09.2021 r.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio