Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie

OGŁASZA PRZETARG NA:

– przegląd instalacji odgromowych,

– remont chodników i dróg.

Bliższe informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Akacjowej 6 lub pod nr tel. 14 633 29 45.

Oferty prosimy składać do 10.08.2022 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio