PRZETARG NA – przycinkę/wycinkę drzew w zasobach SM „Mościce” w Tarnowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie

OGŁASZA PRZETARG NA

przycinkę/wycinkę drzew w zasobach SM „Mościce”

Przewidywany termin oględzin drzew dla wszystkich zainteresowanych: 30.10.2023 r. o godz. 10:30.

Miejsce spotkania w siedzibie Spółdzielni: ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnów.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia: 06.11.2023 r., w kopertach zamkniętych, opisanych i opatrzonych pieczęcią firmową.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: (14) 633 12 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio