Mieszkańcy piszą pisma…

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce” w Tarnowie zwraca się z prośba do składających pisma do Spółdzielni w imieniu mieszkańców o podawanie danych do kontaktu – imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy. Ułatwi to skierowanie odpowiedzi na złożone pismo do zainteresowanych mieszkańców.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce"
ul. Akacjowa 6, 33-101 Tarnówtel. 14 633-12-60 fax: 14 633-12-60 e-mail: biuro@sm-moscice.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce". All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio